कानूनहरुको हार्डकपी तथा सफ्टकपी उपलव्ध गराइदिने सम्वन्धमा (स्थानीय तह सबै, गुल्मी) । क्षतिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा। समिक्षा फर्मेट २०७५ आ.ब.२०७४/७५ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको विवरण गुल्मी जिल्लाका कार्यकारी अधिकृतहरुको विवरण जिल्ला वास रणनीतिक योजना २०७३ गाउँपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धि निर्देशन गुल्मी जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम,संख्या,सिमाना,केन्द्र र वडाको सिमाना सहितको विवरण (राजपत्रमा प्रकाशित) आ.ब.२०७३/७४ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट

कर्मचारीहरुनाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
श्री विजय कुमार कार्की जिल्ला समन्वय अधिकारी ९८५७०२८०६८ गुल्मीदरबाार गाउँपालिका - ७, गुल्मी विस्तृत हेर्नुहोस
श्री योगराज अर्याल शाखा अधिकृत, सूचना अधिकारी ९८४१४०१९८९ विस्तृत हेर्नुहोस
नविन अर्याल नायव सुब्बा ९८४७०९२८५७ इस्मा गाउँपालिका-५ गुल्मी विस्तृत हेर्नुहोस
श्री प्रेमलाल भण्डारी लेखापाल विस्तृत हेर्नुहोस
श्री रेशमलाल भुसाल खरिदार ९८४७२६७४७४ मदाने गाउँपालिका- २, गुल्मी विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar