समिक्षा फर्मेट २०७५ आ.ब.२०७४/७५ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको विवरण गुल्मी जिल्लाका कार्यकारी अधिकृतहरुको विवरण जिल्ला वास रणनीतिक योजना २०७३ गाउँपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धि निर्देशन गुल्मी जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम,संख्या,सिमाना,केन्द्र र वडाको सिमाना सहितको विवरण (राजपत्रमा प्रकाशित) आ.ब.२०७३/७४ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७३ समय तालिका आ.व. २०७३/७४ को निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम

सूचना तथा समाचार


गुल्मी जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन

गुल्मी जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन
वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी प्रतिवेदन २०७२/७३

मिति : २०७३/०५/०५ वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी प्रतिवेदन २०७२/७३(डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस)जिल्ला दररेट – आ.व. २०७३/७४

मिति : २०७३/०४/३१ districtrate7374(Click Here to Download)सामाजिक सुरक्षा तेश्रो चौमासिक २०७३ आषाद मसान्त सम्मका भत्ता विवरण गरि खुद कायम भएको संख्या

मिति : २०७३/०४/२८ सामाजिक सुरक्षा तेश्रो चौमासिक २०७३ आषाद मसान्त सम्मका भत्ता विवरण गरि खुद कायम भएको संख्या(Click Here To...
थप पढ्नुहोस ...


जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदन र बार्षिक मौज्दात विवरण

मिति : २०७३/०४/१० जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदन र बार्षिक मौज्दात विवरण (डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस)बार्षिक खरिद योजना २०७३/७४

२०७३/०३/३० बार्षिक खरिद योजना २०७३/७४Skip to toolbar